Αρχική σελίδα

ΕνημέρωσηΣύνδεσμοι
Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

[12-02-2015]
Προμήθεια εβδομήντα χιλιάδων (70.000) λίτρων πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες πλοηγίδων του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά, προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων Ευρώ #60.000,00€#

Πρόσκληση 1/2015 Πρόχειρου δημόσιου διαγωνισμού

[26-01-2015]
Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει το έργο με τίτλο «Τεχνικός σύμβουλος επιστημονικής υποστήριξης για την αξιολόγηση, παρακολούθηση και παραλαβή του έργου “Ανάπτυξη Διαλειτουργικής Γεωπληροφοριακής Υποδομής για την παρακολούθηση, διαχείριση και εφαρμογή πολιτικής του θαλάσσιου χώρου από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΑΔΑ6ΠΙ9ΟΠ-2ΤΖ)’’»

Διευκρινήσεις-συμπληρωματικές πληροφορίες επί της Αριθ. 05/2014 Διακήρυξης ΕΥΣΕΔ ΥΝΑ

[26-01-2015]
Ανάπτυξη Διαλειτουργικής Γεωπληροφοριακής Υποδομής για την παρακολούθηση, διαχείριση και εφαρμογή πολιτικής του θαλάσσιου χώρου από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου

Πίνακες μετεγγραφών σπουδαστών στις ΑΕΝ

[23-01-2015]
Απόφαση μετεγγραφών σπουδαστών ΑΕΝ (Πλοιάρχων & Μηχανικών) ακαδημαϊκού έτους 2014-15, Γ΄ και Δ΄ εξαμήνων

Διακήρυξη 05/2014 Δημόσιου Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

[30-12-2014]
Επαναπροκήρυξη δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπ’ αριθμ. 4/2014 Διακήρυξης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
Last refresh cache : 26 February 2015, 21:19.08