Αρχική σελίδα

ΕνημέρωσηΣύνδεσμοι
Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ)

[17-04-2014]
Παρακαλείσθε όπως την 24 και 25-04-2014, ημέρες Πέμπτη και Παρασκευή και ώρα 11:00 προσέλθετε στο κτίριο της πρώην Σχολής Ουρσουλινών, στο Κάστρο Χώρας Νάξου, προκειμένου να συμμετάσχετε στην Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών.

Μετεγγραφές σπουδαστών Α.Ε.Ν. έτους 2013-14

[11-03-2014]
Πλοιάρχων & Μηχανικών

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων - Διακήρυξη 01/2014

[20-02-2014]
Πρόχειρου δημόσιου διαγωνισμού με την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου «Αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου με Αξιοποίηση ψηφιοποιημένων δεδομένων» της Ενταγμένης Πράξης με κωδικό MIS 457022 στα Επιχειρησιακά Προγράμματα: «Ψηφιακή Σύγκλιση», «Μακεδονία-Θράκη», «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου», «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος», «Αττική»/ΕΥΣΕΔ ΥΝΑ , Πληροφορίες : Αλεξανδροπούλου Αν., τηλ: 2104064413/2104125063

Γνωμοδότηση Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών

[06-02-2014]
Από την αρμόδια Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ανακοινώνεται η γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, για τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Πέμπτη 05-02-2013.

Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.)

[03-02-2014]
Παρακαλείσθε όπως την 05-02-2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 προσέλθετε στο κτίριο της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου (Κτίριο Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, Ακτή Βασιλειάδη Πύλες Ε1-Ε2, αίθουσα 577) προκειμένου να συμμετάσχετε στη Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) που συγκροτήθηκε με την (β) σχετική.

Μετεγγραφές σπουδαστών Α.Ε.Ν.

[31-01-2014]
Πλοιάρχων - Μηχανικών

Γνωμοδότηση Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών

[19-12-2013]
Γνωμοδότηση του αριθ. 06/ 18-12-2013 Σ.Α.Σ

Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ)

[16-12-2013]
Παρακαλείσθε όπως την 18-12-2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 προσέλθετε στο κτίριο της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου (Κτίριο Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Ακτή Βασιλειάδη Πύλες Ε1-Ε2, αίθουσα 577) προκειμένου συμμετάσχετε στην Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών.
Last refresh cache : 17 April 2014, 14:20.31