Αρχική σελίδα

ΕνημέρωσηΣύνδεσμοι
Ορθή επανάληψη και απόφαση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού

[18-07-2014]
Επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων στην υλοποίηση του έργου «Διασυνοριακή Συνεργασία για Ανάπτυξη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού» στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013»
Last refresh cache : 2 September 2014, 15:41.51