ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Επωνυμία Παραβάτη: 
κ. ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ ΣΑΚ. ΜΙΧΑΗΛ
Τόπος παράβασης: 
ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Περιγραφή Παράβασης: 

ΩΣ ΑΛΙΕΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ "ΓΥΛΟΣ Ή ΟΛΟΘΟΥΡΙΟ", ΕΙΧΑΤΕ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΙ ΠΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ -ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 'ΓΥΛΟΣ Ή ΟΛΟΘΟΥΡΙΟ" ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΙΘΜ.: 111/03-02-2019 ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (ΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ),Α) Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΙΕΥΣΗΣ (FAO) ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ "ΓΥΛΟΣ Ή ΟΛΟΘΟΥΡΙΟ" ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΕΙΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ,Β) Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ "ΓΥΛΟΣ Ή ΟΛΟΘΟΥΡΙΟ" ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ.

Επιβληθέν Πρόστιμο €: 
1 000.00

Κατηγορία:

Παραβάσεις:


Wildcard SSL